SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Thiều Que

Cá Ngựa

Khô mực tẩm ăn liền

Cua Huỳnh Đế

Tôm Khô

Sá Sùng

Khô Cá Kèo

Mực cán ăn liền

Khô Cá Thiều