SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực trứng

Mực cán

Mực Một Nắng

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)

Khô Lươn Biển

Mắm Nam ô

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Mực Khô (kg)

Bò khô Viên