SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mắm Tôm Chua

Sá Sùng

Bánh Đậu Xanh

Cua Huỳnh Đế

Cá Thu Một Nắng

Bò Khô Lát (Kg)

Tép khô Xuất Khẩu

Mực Khô (kg)

Cá thiều que ăn liền