Chi tiết sản phẩm

Cá Mai Tẩm Mè

Cá Mai tẩm mè, rất ngon bảo đảm an toàn thực phẩm.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Cá thiều que ăn liền

Bò Khô Cục

Nai Khô Miếng

Cá Thu Tẩm

Cá Bò Tẩm

Bò Khô Lát (Kg)