Chi tiết sản phẩm

Nai Khô Miếng

Nai khô (miếng), được làm 100% nai, không có phẩm màu.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Cá thiều que ăn liền

Cá Mai Tẩm Mè

Bò Khô Cục

Cá Thu Tẩm

Cá Bò Tẩm

Bò Khô Lát (Kg)