Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

    Trong phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 23/7, nhận được 457 số phiếu bầu trên tổng số 498 đại biểu có mặt, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

   

 

         Có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội trúng cử là ông Uông Chu Lưu (số phiếu bầu 492/498), ông Huỳnh Ngọc Sơn (số phiếu bầu 488/498), bà Nguyễn Thị Kim Ngân (số phiếu bầu 483/498) và bà Tòng Thị Phóng (số phiếu bầu 479/498).

         Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII được bầu, gồm 12 ủy viên là các ông, bà: Phan Xuân Dũng, Nguyễn Văn Giàu, Trần Văn Hằng, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn Kim Khoa, Phan Trung Lý, Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Hạnh Phúc, Ksor Phước, Đào Trọng Thi.

        Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu nhậm chức và chính thức điều khiển các phiên họp tiếp theo của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

        Ông Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII bày tỏ niềm vinh dự to lớn và trách nhiệm cao cả, nặng nề do Quốc hội và nhân dân giao phó.

        Cũng trong bài phát biểu của mình, vị tân Chủ tịch Quốc hội đã hứa sẽ kế thừa kinh nghiệm, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XII và những khóa trước, luôn rèn luyện phẩm chất cách mạng, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 

Theo Vietnam+