SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực cán ăn liền

Chả Cá

Khô Cá Thiều

Hạt sen sấy

Tré Bà Đệ

Cá Ngựa

Bò Khô Lát (Kg)

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Mực Khô (kg)