SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mắm ruốc

Cá Nhồng Xiên Que

Mực trứng

Cá Thiều Que

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Cá Bống Rim

Khô Cá Thiều

Cá Thiều Tẩm

Mực Tẩm xé