SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực Một Nắng

Cá Thiều Tẩm

Mắm Nam ô

Khô Lươn Biển

Cá thiều tẩm ăn liền

Bò Khô Lát (Kg)

Tôm Khô

Cá Nhồng Xiên Que

Mực trứng