SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Thu Tẩm

Tôm Khô

Chả Cá

Hạt sen sấy

Cá thiều tẩm ăn liền

Vi Cá

Bò Khô Cục

Mực Tẩm xé

Mực cán ăn liền