SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)

Vi cá Mập

Ghẹ sữa

Khô cá Bống rút xương

Cá Bống Sông Trà

Cá Nhồng Xiên Que

Cá Bò Tẩm

Khô mực tẩm ăn liền

Sá Sùng