SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mắm Tôm Chua

Bánh Khô Mè

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Khô Lươn Biển

Mực Khô (kg)

Nai Khô Ban Mê

Vi Cá

Cá Thu Một Nắng

Hải Sâm