SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mắm ruốc

Mực lá một nắng

Cá Thiều Tẩm

Khô mực tẩm ăn liền

Mắm Nam ô

Vi Cá

Khô Cá Thiều

Cá Nhồng Xiên Que

Bò khô Viên